Privacy- en Cookiebeleid

Dit Privacy- en Cookiebeleid regelt de wijze waarop Honeyguide B.V. en de vennootschappen die deel uitmaken van de groep tot waartoe Honeyguide behoort informatie verzamelt, gebruikt, bijhoudt en openbaart die is verzameld over gebruikers (hierna: Gebruikers, elk te noemen: een "Gebruiker") van de www.honeyguide.nl website en de HoneyGuide App (tezamen: de “Sites”). Honeyguide is verantwoordelijk voor het verwerken van je persoonsgegevens die via de Sites en anderszins zijn verkregen in overeenstemming met de van toepassing zijnde Nederlandse en Europese regelgeving inzake gegevensbescherming en telecommunicatie, meer in het bijzonder de AVG, Algemene verordening gegevensbescherming

Persoonsgegevens

Honeyguide kan persoonsgegevens verzamelen van Gebruikers wanneer Gebruikers een trip boeken plaatsen, zelf een tip plaatsen, een persoonlijke guide samenstellen, zich abonneren op de nieuwsbrief, deelnemen aan een wedstrijd of promotie, reageren op een enquête of een formulier invullen. Voor zover dit passend is, kunnen Gebruikers worden gevraagd om gegevens inzake hun naam, e-mailadres, telefoonnummer, fysieke adres, postcode, land, nationaliteit, geslacht, geboortedatum en paspoort en ID-nummer te verstrekken. Verder verwerkt Honeyguide bij het gebruik van sommige cookies je IP-adres. Hieronder tref je meer informatie over het gebruik van cookies.

Doel van het verwerken van persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden gebruikt voor customer services en om deze services te verbeteren, om problemen met aan je geleverde diensten te voorkomen en op te lossen, om nieuwsbrieven waarop de Gebruiker zich heeft geabonneerd te verzenden en voor klantstatistieken.

Daarnaast kan informatie gebruikt worden om een promotie, enquête, wedstrijd en andere functies van de site uit te voeren en/of voor andere marketingdoeleinden. Honeyguide kan deze informatie ook gebruiken voor het technische en functionele beheer alsmede voor de verbetering van onze Sites en de Honeyguide App en om de gebruikerservaring te verbeteren. Voorts kunnen we je gegevens verwerken om te voldoen aan wettelijke voorschriften en/of regelgeving. Honeyguide kan je persoonsgegevens ook gebruiken voor het voorkomen en bestrijden van fraude tijdens de betaalprocessen op de Sites. Honeyguide baseert zich voor deze verwerking van je persoonsgegevens in dit kader op het gerechtvaardigd belang.

Nieuwsbrieven

Honeyguide kan aan Gebruikers die een reis/trip hebben geboekt via een van de Sites nieuwsbrieven verzenden betreffende vergelijkbare trips of events, behalve als zij bezwaar hiertegen hebben gemaakt ten tijde van de boeking. Indien een Gebruiker wil profiteren van onze dagelijkse acties (trips of the day), dan kan hij/zij zich ook te allen tijde abonneren op de nieuwsbrief. Nieuwsbrieven kunnen bestaan uit: bedrijfsnieuws, updates of informatie over of aanbiedingen van producten of diensten van Honeyguide en/of haar gelieerde ondernemingen. Deze e-mails kunnen worden gepersonaliseerd op basis van je persoonsgegevens, in het verleden gedane boekingen en website-navigatie. Wanneer je je op enig moment wil afmelden voor het ontvangen van toekomstige e-mails, dan kun je dit doen door in de nieuwsbrief op de tekst "Afmelden" te klikken. Je kunt je dan afmelden via een selectie-menu. Je kunt zich ook afmelden door onze klantenservice te bellen of een e-mail te sturen.

Wij zullen je dan handmatig afmelden. Als je vragen, opmerkingen en/of klachten hebt, dan kun je contact opnemen met onze klantenservice.

Locatie gebruik

Om de volgende redenen kan Honeyguide aan Gebruikers toestemming vragen om hun locatie via de Honeyguide App te delen: 1) om de huidige locatie van Gebruiker te bepalen met betrekking tot het tonen van een route(beschrijving) van of naar de accommodatie van Gebruiker en/of om Gebruikers andere interessante bezienswaardigheden te tonen of 2) om tijdens de reis/trip relevante informatie uit reis/tripschema van Gebruiker te kunnen tonen (in de App). Gebruikers kunnen op elk gewenst moment hun toestemming intrekken. Deze procedures tref je aan op onze website.  

Cookies en vergelijkbare technieken

Honeyguide kan aan Gebruikers die een reis/trip hebben geboekt via een van de Sites verzoeken om een review/beoordeling achter te laten. Gebruikers kunnen bij het invullen van de beoordeling bezwaar maken tegen het online weergeven van hun beoordeling middels een zogenoemde ‘opt-out’. Door het achterlaten van een beoordeling kan Honeyguide andere Gebruikers informeren over de kwaliteit en ervaring van de reis/trip en/of andere door de Gebruiker afgenomen diensten. Honeyguide baseert zich voor deze verwerking van je persoonsgegevens in dit kader op het gerechtvaardigd belang. Dit betekent dat we je gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor we nu aangeven.

Functionele cookies
Deze cookies kunnen de naam van jouw browser opslaan, alsook het type computer en technische informatie over de wijze waarop je met onze Sites bent verbonden, zoals het besturingssysteem en gebruikte internetprovider alsmede andere vergelijkbare informatie. Deze informatie wordt gebruikt om de navigatie en het gebruik van de Sites technisch te faciliteren. Daarnaast kunnen technische cookies worden gebruikt om persoonlijke instellingen op te slaan zoals taal, of om op verzoek je boekingsinformatie te onthouden voor volgende bezoeken.

Analytische cookies
Onze Sites gebruiken analytische cookies die worden geplaatst door Google Analytics voor het meten van het aantal bezoeken alsook de onderdelen van de Sites die het meest populair zijn onder Gebruikers. Deze informatie wordt gebruikt om geaggregeerde en statistische informatie te verstrekken over het gebruik van onze Sites en wordt ook gebruikt om de inhoud van onze Sites te verbeteren om zo de gebruikerservaring te verrijken. Verder gebruiken onze Sites analytische cookies om te meten hoe je onze Sites hebt gevonden, om zo de effectiviteit te kunnen meten van e-mailcampagnes, advertenties of AdWords op andere sites van derden. De analytics cookies worden gekoppeld aan de persoonsgegevens die wij over je opslaan zoals hierboven aangegeven, om onze nieuwsbrieven te personaliseren en voor gepersonaliseerde advertenties op sites van derden.

Google kan deze gegevens echter combineren met generieke gegevens die zij bezit over een Gebruiker en die is verkregen via haar andere diensten. Daarom zal Honeyguide Google Analytics alleen gebruiken met jouw toestemming. Aangezien Honeyguide geen controle heeft over deze diensten, verwijzen wij je graag naar de informatie van Google over haar diensten.

We delen statistiekeninformatie met partners. Daarnaast heeft Honeyguide met partners een bewerkersovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst staan afspraken tussen Honeyguide (als verantwoordelijke voor de persoonsgegevens) en de partners (als bewerkers van persoonsgegevens). In deze afspraken staat voor welke doeleinden de verworven persoonsgegevens gebruikt mogen worden, welke beveiligingsmaatregelen er genomen moeten worden en welke vormen van toezicht Honeyguide hierop mag uitoefenen als verantwoordelijke.

Advertentie-cookies via Facebook en sites van derden
Verder gebruiken onze Sites cookies om een gepersonaliseerde newsfeed en advertenties te tonen op basis van je website-navigatiegedrag en aankoopgedrag in het verleden wanneer je Facebook bezoekt of andere sites van derden. Indien je niet akkoord bent gegaan met dit Privacy – en Cookiebeleid, is het mogelijk dat er nog advertenties van Honeyguide verschijnen op andere sites en in je social media newsfeeds, maar deze zullen niet worden gepersonaliseerd door onze dienstverleners of door ons. Het Privacy- en Cookiebeleid van Honeyguide geldt niet voor het gebruik van dergelijke websites en we raden je aan om het van toepassing zijnde Privacy- en Cookiebeleid van zulke websites te raadplegen in het geval je aanvullende informatie nodig hebt.

Social media cookies
Je mag onderdelen van onze Sites delen op social media, zoals Instagram, FacebookTwitter en LinkedIn. Deze social media gebruiken cookies om je in staat te stellen om dit te doen. Het Privacy- en Cookiebeleid van Honeyguide geldt niet voor het gebruik van dergelijke websites. Wij verwijzen je graag naar het Privacy - en Cookiebeleid van het betreffende social media platform voor informatie over hun gebruik van deze cookies (Instagram/Facebook/Twitter/LinkedIn).

Cookies verwijderen
Cookies slaan je gegevens zoals jouw e-mailadres of telefoonnummer niet op, maar verwerken doorgaans jouw IP-adres. Als je niet wilt dat er cookies worden opgeslagen op je computer of wanneer je cookies die reeds zijn opgeslagen wilt verwijderen, dan kun je dit regelen via het instellingenscherm in je browserinstellingen. De aanpassing van deze instellingen verschilt per browser. Op de websites van de Nederlandse Consumentenorganisatie wordt duidelijk uitgelegd hoe je dit kunt regelen. Let op: nadat de opgeslagen cookies zijn verwijderd, heb je geen toegang meer tot de Sites zonder nog eenmaal de cookies te accepteren.

Hoe we je informatie beschermen

Wij hanteren passende praktijken en beveiligingsmaatregelen ten aanzien van gegevensbescherming, -opslag en -verwerking om je te beschermen tegen niet-geautoriseerde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van je persoonsgegevens, gebruikersnaam, wachtwoord, transactie-informatie en gegevens die zijn opgeslagen op of via onze Sites.


Wij gebruiken de volgende beveiligingsmaatregelen:

  • Fysieke toegangsbeveiliging
  • Inbraakalarm
  • Toegangsbeveiliging met wachtwoorden/pincodes
     

De uitwisseling van boekingsgegevens en persoonsgegevens tussen de Site en haar gebruikers geschiedt over een SSL-beveiligd communicatiekanaal en is versleuteld en beveiligd met digitale handtekeningen. Hoewel Honeyguide zorgvuldigheid betracht bij het zorgen voor een veilige gegevensoverdracht tussen je apparatuur en onze systemen, kunnen wij de beveiliging van informatie die aan ons wordt overgedragen over het internet niet verzekeren of garanderen. Indien wij kennisnemen van een beveiligingsinbreuk die resulteert in niet-geautoriseerde toegang tot je persoonsgegevens, dan zullen wij er alles aan doen om je op de hoogte te stellen.

Delen van je persoonsgegevens

Wij kunnen je persoonsgegevens verstrekken aan partners zoals citymarketeers, accommodatiedienstverleners, indien dit is vereist om je boeking uit te voeren. Voor het overige zullen wij persoonsgegevens van Gebruikers niet verkopen, verhandelen of verhuren aan anderen, met uitzondering van de partner- en vennootschappen die deel uitmaken van de groep tot waartoe Honeyguide behoort. Wij kunnen externe dienstverleners gebruiken om ons bij de exploitatie van ons bedrijf en de Sites te helpen of activiteiten namens ons te beheren, zoals het versturen van nieuwsbrieven of enquêtes. Om jouw en onze belangen te beschermen kunnen wij persoonsgegevens van Gebruikers delen met derden indien dit noodzakelijk is ter voorkoming en bestrijding van fraude tijdens de betaalprocessen op de Sites. Honeyguide baseert zich voor deze verwerking van je persoonsgegevens in dit kader op het gerechtvaardigd belang.

Websites van derden

Gebruikers kunnen reclame-inhoud of andere content op onze Sites aantreffen die doorlinkt naar de sites en diensten van onze partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers en andere derde partijen. Wij hebben geen controle over de content of links die op deze sites verschijnen en zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van websites die naar of van onze Sites linken. Daarnaast kunnen deze sites of diensten - met inbegrip van hun content en links - constant aan verandering onderhevig zijn. Deze sites en diensten kunnen hun eigen beleid ten aanzien van privacy en klantenservice hebben. Het surfen evenals interactie op enige andere website - met inbegrip van websites die een link naar onze Sites hebben - is onderhevig aan de voorwaarden en beleidsregels van die website.

Aanpassingen van dit Privacy- en Cookiebeleid

Honeyguide kan dit Privacy- en Cookiebeleid te allen tijde naar eigen oordeel wijzigen. Wanneer wij dit doen, zullen we de laatste bijwerkdatum onderaan deze pagina actualiseren. Wij raden je aan om regelmatig op deze pagina te kijken voor eventuele veranderingen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop wij helpen om de persoonsgegevens die wij verzamelen te beschermen.

Mededelingen en contact opnemen met ons

Als je vragen hebt over dit Privacy- en Cookiebeleid of de regels die worden gehanteerd op de Sites, neem dan contact met ons op via:

Honeyguide B.V. 
Guldengaarde 4a 
5234 GG ‘s-Hertogenbosch 
info@honeyguide.nl

Dit document is voor het laatst bijgewerkt in mei 2018.